Pozovite nas, volimo razgovarati 060 33 400 29 | Opšti upiti i informacije info@kirija.rs

Uslovi i pravila korišćenja portala Kirija.rs

Kirija.rs predstavlja specijaliziranu internet platformu namenjenu za oglašavanje nekretnina za iznajmljivanje. Za vreme korišćenja kirija.rs, primenjuju se navedeni Uslovi i pravila korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni na području Republike Srbije.

Kao vlasnik sadržaja koji objavljujete na ovom portalu i kao oglašivač nekretnine, Vi ste odgovorni za podatke na Vašem profilu. Kao naš posetioc i korisnik dužni ste pročitati uslove korišćenja, te se Vaše posećivanje i korišćenje portala smatra potpunim prihvaćanjem Uslova i pravila korišćenja portala kirija.rs (u daljem tekstu kirija.rs).

Smatra se da su korisnici kontinuiranim korišćenjem kirija.rs u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumjeli u celosti.

Niti jedan dio kirija.rs ne može se koristiti u nezakonite svrhe niti za promociju istih.

Kirija.rs posetiocima u dobroj nameri osigurava pregled sadržaja kirija.rs, a svi registrovani korisnici imaju pravo koristiti sadržaje kirija.rs ukoliko ne krše Uslove korišćenja.

Kirija.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje kirija.rs koristite na vlastitu odgovornost i kirija.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Odredbe o korišćenju i zaštiti ličnih podataka

Pri korišćenju kirija.rs dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost svih podataka koje dajete.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, preneti preko drugih stranica, ili linkovani sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem web stranica.

Kirija.rs ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti sadržaja koji ste objavili.

Registracijom i objavljivanjem oglasa pristajete da kirija.rs upotrebi Vaše podatke u svrhu slanja obavesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korišćenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavesti vezanih uz oglas koji ste kao oglašivač objavili ili za samo oglašavanje.

Korišćenjem kirija.rs saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavesti putem e-maila, SMS poruka i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem računu.

Zaštita autorskih prava

Kirija.rs je nosilac autorskih prava na stranici www.kirija.rs, a koja se odnosi na sopstvene sadržaje internet stranica, uključujući (ali ne isključujući) tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvučne zapise, formate, software, nazive (uključujući i domen). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranice smatra se kršenjem autorskih prava Kirija.rs.

Kirija.rs nije vlasnik sadržaja koji njegov korisnik objavi, međutim on ga svojim zahtevom za objavljivanje na www.kirija.rs, neopozivo ovlašćuje da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.

Korisnik ima pravo da upotrebljava sadržaj stranica www.kirija.rs samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ove stranice ili omogućavanje njezine dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranja sadržaja stranice i pretraživanja na sopstvenom računaru, i/ili štampanja jedne kopije, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Ukoliko korisnik smatra da je kirija.rs povredila njegova autorska prava, potrebno je da nas o tome obavesti. Korisnik je dalje saglasan i prihvata da kirija.rs nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.

Kirija.rs se izuzima od odgovornosti i/ili sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.kirija.rs.

Deklaracija

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, član 19, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču, a ukoliko dođe do promene, oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.

Isključenje iz upotrebe stranice i naknada štete

Kirija.rs zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranice isključi ili sankcionira onog korisnika (oglašivača) koji na bilo koji način krši navedene Uslove i pravila korišćenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da mu nije mesto na kirija.rs ili koji na bilo koji način ometa rad stranice ili na bilo koji način vređa prava naših oglašivača i korisnika.

Kirija.rs zadržava pravo iz daljnje upotrebe portala isključiti onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi kirija.rs, a posebno u smislu:

 • kopiranje sadržaja objavljenog na kirija.rs i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja,
 • kreiranje ili korišćenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od administrativne službe portala kirija.rs),
 • predstavljanje na drugim internet stranicama pod nazivom kirija.rs (svim kombinacijama i izvedenicama koje ukazuju na korišćenje istog imena),
 • višestruko slanje istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima,
 • zloupotrebu sistema brisanjem i/ili završavanjem oglasa te objavljivanjem istog ili sličnog sadržaja,
 • predstavljanje ili objava oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima,
 • neovlašćeno predstavljanje u ime administracije kirija.rs
 • nepoštivanje drugih obavesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na kirija.rs,
 • korišćenje jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala,
 • širenje rasne, nacionalne ili verske mržnje.

Registracija korisnika

Za korišćenje usluga sajta kirija.rs neophodna je registracija, koja je besplatna. Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i šifru. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Kirija.rs ne može odgovarati za neovlašćeno korišćenje računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Kirija.rs zadržava pravo da ukine ili da uskrati mogućnost korišćenja korisničkog računa bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Kirija.rs ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Oglas i prava oglašivača

Pri objavljivanju sadržaja na kirija.rs, oglašivač nekretnine dodeljuje kirija.rs pravo da koristi i oglašava informacije koje se odnose na objavljeni sadržaj. Strogo je zabranjeno objavljivanje oglasa na kirija.rs koji nisu u vezi sa iznajmljivanjem nekretnina.

Kirija.rs ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima pružila kvalitetne usluge, te samim time zadržava pravo uređivati, menjati, brisati ili ne objaviti sve oglase za koje smatra da im nije mesto na kirija.rs, a posebno sledećim slučajevima:

 • Ako je oglas dodan u netačnu kategoriju,
 • Ako se radi o istom oglasu,
 • Ako je opis i/ili cena oglasa neispravna ili nepotpuna,
 • Ako oglašivač nekretnine na bilo koji način krši autorska prava,
 • Ako sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće faktore ili zakonima Republike Srbije nedopuštene i zabranjene materijale,
 • Ako je oglas u bilo kakvom smislu uvredljiv prema kirija.rs
 • Ako oglas na bilo kakav način narušava kvalitetu sadržaja kirija.rs.

Tada je oglašivač saglasan:

 • Izbrisati sve podatke ukoliko su oglasi nevažeći,
 • Da sve informacije, uključujući fotografije, nakon prenosa podataka na kirija.rs postaju vlasništvo istog,
 • Da osobe koje održavaju stranicu kirija.rs mogu objavljivati oglase sa kirija.rs na društvenim mrežama i/ili stranicama koje sarađuju sa kirija.rs,
 • Da osobe koje održavaju stranicu kirija.rs kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće pilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih.
 • Da neće „uhoditi“ ili na drugi način uznemiravati bilo koga,
 • Da neće prikupljati podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe.

Stopiranje oglasa

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

 • Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom kirija.rs.
 • Oglasili ste prodaju nekretnine umjesto iznajmljivanje
 • Dupliran oglas (Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge).
 • Neodgovarajuća kategorija (Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Tražim cimera/ku umjesto u Stambeni prostori).
 • Oglasili ste potražnju
 • Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna (Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije).

Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti fotografije, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet iznajmljivanja ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

 • Neprimerenog sadržaja,
 • Koje ne odgovaraju tekstu oglasa,
 • Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora,
 • Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu,
 • Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja,
 • Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

Isključenje odgovornosti kirija.rs

Kirija.rs ne sudeluje niti u jednom delu prodaje nekretnina, osim u smislu pružanja oglasa za iznajmljivanje nekretnina, poslovnih prostora i traženje cimera/ki.

Svi oglasi koji krše prethodni stav biće izbrisani sa kirija.rs od strane administratora kirija.rs. Portal kirija.rs garantira kvalitetu, sigurnost, tačnost i/ili istinitost i zakonitost ponuđenih usluga i servisa.

Na portalu kirija.rs neće biti grešaka i sve ponuđeno na stranici funkcionirat će na ispravan način bez prekida i smetnji.

Kirija.rs se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati izravno ili neizravno zbog:

 • korišćenja portala kirija.rs,
 • korišćenja stranica na koje vode linkovi sa portala kirija.rs,
 • informacija na portalu kirija.rs
 • postupaka korisnika portala kirija.rs,
 • nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica,
 • korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime portala kirija.rs,
 • korišćenja stranica koje nisu pod domenom kirija.rs, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime kirija.rs, kopirajući stranicu vizualno, ili u bilo kojem drugom smislu.
 • Portal kirija.rs ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s kirija.rs, niti podupiranja takvih stranica od strane kirija.rs.

Linkovi na druge web stranice i društvene mreže

Kirija.rs sadrži linkove na web stranicama trećih osoba kao i društvenim mrežama. Kirija.rs linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan kirija.rs. Sadržaj izvan kirija.rs koristite na vlastitu odgovornost.

Izmene na kirija.rs

Kirija.rs zadržava pravo izmene dizajna, izgleda, tekstova na stranici, kao i izmene Uslova i pravila korišćenja stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Stupanje na snagu

Uslovi i pravila korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na portalu kirija.rs